Pomembnost izobraževanja o kibernetski varnosti

Tehnologija se konstantno razvija in prodira v skoraj vse vidike našega življenja, zato je potreba po kibernetski/digitalni varnosti postala bolj kritična kot kdaj koli prej. Kibernetska varnost ni več le skrb IT profesionalcev, temveč vseh, ki uporabljajo tehnologijo za komuniciranje, poslovanje in shranjevanje občutljivih informacij.

Naši mladi se vedno bolj učijo o informacijski tehnologiji, ki je že obvezen del našega izobraževanja, vendar učenje o varnosti IT še vedno ni integrirano v tolikšni meri, kot bi moralo biti.

Čeprav se mlajše generacije večinoma zavedajo digitalnih groženj, s katerimi se lahko soočijo pri uporabi računalnika, telefonov, tabličnih računalnikov itd., saj so odraščali s tehnologijo.

Starejši odrasli se morda lahko soočijo z manjšim primanjkljajem znanja, ko gre za IT in informacijsko varnost, v tem vedno bolj razvijajočem se svetu tehnologije.

Zato je izobraževanje odraslih bistvena komponenta kibernetske varnosti, saj lahko pomaga posameznikom razumeti tveganja, povezana z uporabo tehnologije, ter jim pomaga razumeti kako zaščititi sebe in svoje premoženje. Programi izobraževanja odraslih lahko zagotavljajo usposabljanje o različnih temah, vključno z varnimi spletnimi praksami, varstvu podatkov, upravljanju gesel ter prepoznavanju in preprečevanju kibernetskih napadov.

 

Pomembno je pa omeniti, da nekateri viri poročajo o tem kako je izobraževalni sektor ironično postal vedno bolj privlačna tarča za kibernetske kriminalce.

Ker se šole in univerze pri posredovanju izobraževalnih vsebin in upravljanju administrativnih nalog vse bolj zanašajo na tehnologijo, postajajo bolj ranljive za kibernetske napade. Zato je nujno, da učitelji, starši in učenci sodelujejo pri spodbujanju varnega in zanesljivega vedenja na spletu.

Za učitelje to pomeni vključitev izobraževanja o kibernetski varnosti v učni načrt in redno usposabljanje o najboljših praksah kibernetske varnosti.

Tudi starši imajo pomembno vlogo pri spodbujanju kibernetske varnosti v izobraževanju. Z otroki se morajo odkrito in pošteno pogovarjati o tveganjih na internetu in o tem, kako ostati varni na spletu. Toda tu se vrnemo k dejstvu o pomenu izobraževanja odraslih o kibernetski varnosti. Če naj bi starš spodbujal kibernetsko varnost pri svojem otroku, bi moral dobro poznati vsaj osnove kibernetske varnosti.

Učenci se pa morajo sami zavedati tveganj na internetu in sprejeti ukrepe za zaščito svojih osebnih podatkov. To vključuje dobro higieno gesel in izogibanje klikanju na sumljive povezave ali prenašanju datotek iz nezaupljivih virov.

 

Kibernetska varnost še nikoli ni bila tako pomembna kot med pandemijo COVID-19.  Zaradi pandemije COVID-19 sta delo od doma in učenje preko spleta postala nujna, vendar so se na področju zasebnosti in varstva podatkov pojavili novi izzivi.

Eden vir navaja, da se je število kibernetskih napadov v izobraževalnem sektorju znatno povečalo, saj je bilo v zadnjem času zabeleženih 7,2 % vseh kršitev.

Da bi se s tem spopadli, je treba povečati ozaveščenost o internetni varnosti in uporabnike poučiti o kibernetskih grožnjah ter ranljivosti računalnikov in podatkov. To bo pripomoglo k vedenjskim spremembam, ki so potrebne za spopadanje z izzivi naše vse bolj razvijajoče se digitalne družbe in kulture.

 

Poleg izobraževalnega sektorja so najbolj ogrožene aplikacije, ki jih uporabljajo potrošniki, kot so spletno nakupovanje in platforme družabnih medijev. Razlog za to je, da imajo te aplikacije pogosto ranljivosti, ki jih lahko izkoristijo hekerji, ki nenehno iščejo načine za krajo podatkov ali povzročitev škode.

Napadi na spletne aplikacije so se z leti povečali, na primer leta 2020 22 % več napadov kot leta 2019. Ta trend se nadaljuje in se predvidoma bo nadaljeval, saj je uporaba spletnih aplikacij vse bolj razširjena.

Da bi zmanjšali tveganje za napade, morajo podjetja vlagati v varne prakse kodiranja in svoje spletne aplikacije redno testirati za ranljivosti. Poleg tega morajo tudi potrošniki – vsakodnevni uporabniki – sprejeti ukrepe za svojo zaščito, kot so uporaba močnih in edinstvenih gesel za vsak spletni račun, omogočanje dvostopenjskega preverjanja pristnosti ter previdnost pri sumljivih e-poštnih sporočilih ali sporočilih.

Da bi podjetja vlagala v varne prakse, potrošniki pa se zaščitili in kritično razmišljali pri brskanju po spletu, je za to temo potrebno ustrezno izobraževanje.

 

Skratka, pri skoraj vseh vidikih spletne uporabe tehnologije je treba upoštevati kibernetsko varnost in ozaveščenost o tveganjih.

Če želimo biti aktivni in boljši v digitalnem okolju, moramo vsi biti celovito in ustrezno poučeni o kibernetski varnosti in digitalnih tveganjih. Še večji poudarek pri izobraževanju bi morali nameniti odraslim, trenerjem, vzgojiteljem, učiteljem in univerzitetnim profesorjem, da bi lahko znanje ustrezno prenesli na mlajše generacije, ki se in se bodo vse bolj privajale na digitalni svet.

 

Viri:

Cybersecurity in Education: What Teachers, Parents and Students Should Knowhttps://bootcamp.berkeley.edu/blog/cybersecurity-in-education-what-teachers-parents-and-students-should-know/

The influence of social education level on cybersecurity awareness and behaviour: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9245513/

Consumers Survey Results: Web Applications Most at Risk of Getting Hacked & Consumers’ Online Risky Behavior: https://www.invicti.com/blog/news/consumers-web-applications-most-risk-hacked/

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein. 2020-1-DE02-KA226-VET-008261